Naudojimosi taisyklės

1) Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp RaskTiekeja.lt tinklapio administracijos (toliau – RaskTiekeja.lt ) ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas RaskTiekeja.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas tiekėjų sąrašus, atsisiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją Rasktiekeja.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2) RaskTiekeja.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).

3) Visos autorinės teisės į RaskTiekeja.lt duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso RaskTiekeja.lt teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

4) Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas RaskTiekeja.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be RaskTiekeja.lt rašytinio sutikimo.

5) Naudotojas renkasi RaskTiekea.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, RaskTiekeja.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

6) Naudotojas RaskTiekeja.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.

7) Pristatymas – pasirinkti tiekėjų sąrašai atsiunčiami naudotojo nurodytu elektroniniu paštu iš karto po apmokėjimo.

8) Grąžinimas – naudotojas, įsigijęs mūsų siūlomus tiekėjų sąrašus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už produktų tiekėjų sąrašus, kuriais prekiaujama RaskTiekeja.lt tinklapyje) negali būti grąžinami.

Shopping Cart